Ocelová lana│ocelové řetězy │a vázací prostředky.

Ocelová lana a produkty LANO MORAVIA s.r.o.

Ocelová lana – použití:

Ocelová lana se používají jako vázací, tažná, nosná nebo vlečná, tedy podle účelu použití. Společnost Lano Moravia s.r.o. se zabývá dodávkami vázacích prostředků řetězových pevnostní třídy 8, 10 a 12 dále textilních a v poslední řadě z ocelových lan.
A k tématu ocelových lan jak standardních tak ,,speciálních“ konstrukcí se chceme věnovat blíže. Ocelová lana dodáváme nejen v Olomouci a Prostějově, ale jsme schopni obsloužit zákazníky z celé České republiky.

Ocelová lana – varianty:

Ocelová lana jak standardní tak speciální dodáváme s pevností drátů 1770MPa, 1960MPa a 2160MPa. Nebo i v kombinaci těchto pevností drátů při použití pro výtahové zařízení. Provedení ocelových je možné dodávat holé, pozinkované nebo nerezové. Nerezová ocelová lana jsou dodávána skoro výhradně s pevností drátů 1570MPa.

Ocelová lana standardní konstrukce 6×7

Ocelová lana standardní konstrukce 6×7 s textilní nebo drátěnou duší dále konstrukce 6×19 a 6x19S (Seal) s textilní nebo drátěnou duší jsou ocelová lana vinutá klasickým způsobem s malým počtem drátů poměrně větších průměrů. Vyznačují se dobrou odolností proti otěru. Co je trochu ,,záporem“, je jejich menší ohebnost, která vyžaduje použití kladek a bubnů větších průměrů než při použití ocelových lan s větším počtem drátů.

Ocelová lana standardní konstrukce 6x19S

Ocelová lana standardní konstrukce 6x19S s textilní nebo drátěnou duší jsou ocelová lana vinutá souběžným vinutím a vyznačují se oproti ocelovým lanům konstrukce 6×19 použitím drátů větších průměrů na vnější straně jednotlivých pramenů ocelového lana. Tím získávají výhodu v odolnosti proti otěru a tak i delší životnost. Tento typ ocelového lana se proto používá např.v lesnictví kde je tato vlastnost ocelového lana skoro nutností. Mají tedy také menší ohebnost, ale daleko lépe snášejí rázové zatížení.

Ocelová lana standardní konstrukce 6×37

Ocelová lana standardní konstrukce 6×37 ať s textilní nebo drátěnou duší jsou ocelová lana s větším počtem drátů poměrně malých průměrů. Používají se tam, kde se klade větší důraz na použití kladek, bubnů a menších průměrů. Jejich výhodou je tedy větší flexibilita (ohebnost). Dále se tato ocelová lana používají na výrobu vázacích prostředků.

Ocelová lana nejrůznějších konstrukcí

Ocelová lana nejrůznějších konstrukcí, které naše společnost také dodává jako Seal 6×27, Seal 6×31 s textilní nebo drátěnou duší mají samozřejmě také své uplatnění. To samé platí o ocelových lanech konstrukcí 6x19Filler s textilní či drátěnou duší dále 6×19 Warrington ať už s drátěnou či textilní duší.

Dále dodáváme samozřejmě také ocelová lana 8pramenná konstrukcí 8x19S (Seal) jak s textilní tak drátěnou duší a ocelová lana konstrukce 8x36WS (Warrington Seal) s textilní a drátěnou duší a v poslední řadě 8x25F (Filler)s drátěnou nebo textilní duší. Všechna tato ocelová lana standardní 8pramenná se vyznačují vysokou únosností a flexibilitou a mají samozřejmě svůj nesmazatelný podíl na použití u jeřábů a dalších zařízeních. Jejich používání se v posledních době zvyšuje. Dodávaná ocelová lana najdete v katalogu ocelových lan.
Ocelová lana nekroutivá typu ,,Herkules“

Ocelová lana nekroutivá typu „Hercules“:

Další kapitolou ocelových lan, které naše společnost dodává jsou ocelová lana nekroutivá typu Herkules nejrůznějších konstrukcí.
Nejvíce používanými konstrukcemi nekroutivých ocelových lan jsou 18×7, 36×7. Tato ocelová lana nekroutivá se používají skoro výhradně u jeřábů, vrtných souprav a dalších zařízení kde se vyžaduje nekroutivost ocelových lan.

Ocelová lana značky Teufelberger a DWH Taurus:

Rádi bychom Vás informovali, že naše společnost Lano Moravia s.r.o. dodává i ocelová lana ,,speciální“ značky Teufelberger
a značky DWH Taurus pro kterou máme exkluzivní zastoupení u nás a na Slovensku. Tato speciální ocelová lana nejrůznějších konstrukcí se čím dál více prosazují a používají z důvodu jejich vysoké únosnosti a delší životnosti oproti ocelovým lanům standardním. Tato ocelová lana ať 6pramenné či 8pramenné konstrukce s textilní či drátěnou duší nebo nekroutivá se používají na nejrůznějších zařízeních ve strojírenství, stavebnictví, lesnictví či u lanovek. Jejich hlavní ukazatele ,,vylepšení“ či vyšší kvality oproti ocelovým lanům standardním jsou např.poplastovaná drátěná duše, která má velký vliv na životnost ocelového lana, poněvadž při zatížení ocelového lana se dráty mezi vnějšími prameny a drátěnou duší netřou o sebe, poněvadž je mezi nimi právě speciální plast. Tato technologie je čím dále více poptávána právě z důvodu životnosti ocelových lan, poněvadž se klade stále větší důraz na životnost. Další technologií, kterou se tato speciální ocelová lana vyznačují je tzv. ,,válcování“ drátů lan ať už na vnějších pramenech ocelového lana nebo i u drátěné duše lana. Tato technologie má velký vliv na únosnost ocelového lana. Samozřejmě při použití této technologie se ,,trochu“ snižuje flexibilita (pružnost) ocelového lana. Jedná se o to, že takto technologicky zpracované ocelové lano se stává ,,tvrdší či pevnější“ a získává vyšší únosnost, ale právě trochu na úkor jeho flexibility.

Ocelová lana od LANO MORAVIA s.r.o.:

Závěrem je důležité uvést, že všechna tato uvedená ocelová lana se dodávají pravotočivé či levotočivé a také v provedení protisměrném nebo stejnosměrném dle použití a typu zařízení pro , které je ocelové lano ať už speciální nebo standardní určeno. Samozřejmostí je, že k ocelovým lanům dodáváme certifikáty, které by si měli zákazníci vždy pečlivě uložit pro případné další objednání či nesprávné vlastnosti lan atd. Pokud hledáte správného dodavatele ocelových lan kontaktujte nás. Více o značkách a námi dodávaných výrobcích ocelových lan najdete v našem portfoliu.

ocelová lana taurus