Ocelová lana│ocelové řetězy │a vázací prostředky.

Ocelové lano osmipramenné 8x25F

Ocelové lano 8x25F podle ČSN EN 12385.

Ocelové lano 8x25F

FC IWRC
Součinitel min.únosnosti: 0,29 0,356
Součinitel jmenovité délkové hmotnosti: 0,340 0,407
Součinitel jmenovité kovové plochy průřezu: 0,349 0,457
Konstrukce lana 1+9+9
Nominální průměr Jmenovitá délková hmotnost Jmenovitá kovová plocha průřezu Minimální pevnost v tahu N/mm2
1170 1960
d Tolerance průměru FC IWRC FC IWRC FC IWRC FC IWRC
mm % kg/m mm2 kN kN
12 +5/0 0,490 0,586 50,26 65,81 74,68 90,74 82,70 100,48
14 0,666 0,798 68,40 89,57 101,65 123,50 112,56 136,76
16 0,870 1,042 89,34 116,99 132,76 161,31 147,02 178,63
18 1,102 1,319 113,08 148,07 168,03 204,16 186,07 226,07
20 1,360 1,628 139,60 182,80 207,44 252,05 229,71 279,10
22 1,646 1,970 168,92 221,19 251,01 304,98 277,95 337,72
24 1,958 2,344 201,02 263,23 298,72 362,95 330,79 401,91
26 2,298 2,751 235,92 308,93 350,58 425,96 388,21 471,69
28 2,666 3,191 273,62 358,29 406,59 494,01 450,24 547,04
30 3,060 3,663 314,10 411,30 466,75 567,11 516,85 627,98
FC – textilní duše
IWRC – ocelová duše (duší lana je samostatné lano)